Home

 

Binnen het proefproject SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling  van innovatieve middelen op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. Met deze middelen kunnen melkveehouders de levensduur van hun koeien verlengen. Het concrete resultaat bestaat uit sensoren, kengetallen, beslismodellen en adviesproducten die helpen bij het maken van de juiste keuzes bij de verzorging van koeien. Een goede verzorging draagt bij aan een betere gezondheid en hogere levensverwachting van de dieren. Zo levert dit project een bijdrage aan de verduurzaming van de keten.

 

Datasnelweg gaat melkveehouder helpen

Datasnelweg gaat melkveehouder helpen bij verbeteren diergezondheid, mineralenefficiency en levensverwachting koeien.

Lees verder

Uitwerking workshops effectief gebruik sensoren

Hieronder vindt u de resultaten van de workshop Effectief gebruik van sensoren, gehouden tijdens het symposium van 1 april j.l.

Lees verder